ekvy_

Kuulume Eesti Kütte-ja Ventilatsiooniinseneride Liitu.

EKVÜ on mittetulunduslik ühing Eestis, mis ühendab üksikisikutest kütte- ja ventilatsioonispetsialiste. Korraldab oma liikmetele ja valdkonnaga seotud inimestele erialast täiendkoolitust, osaleb valdkonna kutseomistamisel ning teeb koostööd erinevate ministeeriumide, ametkondade ja ühiskondlike organisatsioonidega, kes vajavad erapooletut ja kompetentset erialast informatsiooni. Ühendusse kuulub ca 240 inimest.

 

espl_logo

Kuulume Eesti Soojuspumba Liitu

Eesti Soojuspumba Liit (ESPL) on organisatsioon, mis ühendab soojuspumpasid maaletoovaid ja edasimüüvaid firmasid. ESPL-i liikmed on firmad, kes järgivad oma tegevuses liidu poolt heaks kiidetud reegleid ja nõudeid. Liidu eesmärgiks on aus konkurents soojuspumbaturul, teenuse kvaliteet ja töötajate kõrge professionaalsus.